Tłumaczenia finansowe i prawne j. angielskiego - BTBiO TRANSLATOR - Dlaczego warto?
English version
Biuro Tłumaczeń Biznesowych i Oprogramowania TRANSLATOR wykonuje usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych języka angielskiego.
Firma specjalizuje się w tłumaczeniach finansowych, księgowych, inwestycji kapitałowych, prawnych, informatycznych i farmaceutycznych.

W celu uzyskania dokładnej wyceny tłumaczenia, proszę o przesłanie zapytania ofertowego wraz z materiałami do tłumaczenia na adres e-mail.

Stawki za usługi tłumaczeń są następujące (netto bez VAT)*:
1. Tłumaczenie pisemne
    (jakość kompletna: profesjonalna terminologia
     + dopracowana stylistyka + korekta językowa)

z jęz. polskiego
na jęz. angielski lub odwrotnie

    - finanse i księgowość
    - inwestycje kapitałowe
    - umowy prawne
    - marketing
    - materiały do druku
    - strony internetowe

100 PLN / godz.

2. Lokalizacja oprogramowania
    - instrukcje użytkownika
    - interfejsy systemów
    - materiały marketingowe

100 PLN / godz.
3. Prace tłumaczeniowo-konsultingowe,
    korekta tłumaczeń obcych, prace edycyjne
100 PLN / godz.
4. Tłumaczenie ustne konsekutywne
120 PLN / godz.

Terminy realizacji
- Tryb normalny/pilny - do 10 stron (11250 zn.)/dzień roboczy.
  Termin realizacji liczony jest od następnego dnia po przekazaniu   dokumentów do tłumaczenia.
- Tryb superekspresowy - do 20 stron (22500 zn.)/dzień.
  Ma zastosowanie w sytuacjach, gdy zachodzi konieczność tłumaczenia
  ze zwiększoną szybkością. W tym trybie doliczane jest dodatkowe 30%   (nie dotyczy stałych Klientów).

Płatności
-
Za wykonane usługi zostanie wystawiona i przesłana do Zleceniodawcy   faktura VAT.
- Płatności będą dokonywane przelewem bankowym.
- W zależności rodzaju Klienta oraz poczynionych ustaleń, płatność powinna   zostać zrealizowana w następujący sposób:
  a. Klient stały (lub agencja tłumaczeń) - w terminie 14 dni od daty       wystawienia faktury,
  b. Klient okresowy - w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury,
  c. Klient nowy - przedpłata na podstawie faktury pro-forma.

Warunki różne
- BTBiO TRANSLATOR zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy   wszelkich informacji i danych dotyczących przedmiotu tłumaczenia, które   zostaną udostępnione przez Zleceniodawcę w celu wykonania tłumaczenia.
- Przy wszystkich większych zleceniach sporządzana jest wiążąca   kalkulacja cenowa do Państwa akceptacji przed wykonaniem prac.
- Minimalne wielkości zamówień:
  a. 4 strony tłumaczenia pisemnego,
  b. 4 godziny prac tłumaczeniowo-konsultingowych, korekty tłumaczeń
      lub prac edycyjnych
  c. 4 godziny tłumaczenia ustnego.
- Przy tłumaczeniach wyjazdowych, koszty podróży, zakwaterowania   i wyżywienia oraz ewentualnego ubezpieczenia tłumacza, będą pokrywane
  lub refundowane przez Zleceniodawcę.

*   Wszystkie ceny zostały podane w ujęciu netto i nie obejmują VAT (23%).
    Podatek VAT nie zostanie naliczony tylko w przypadku eksportu usług.

do góry