TRANSLATOR - Programy do tłumaczenia raportów finansowych na jęz. angielski
English version

BTBiO TRANSLATOR świadczy usługę tłumaczenia na język angielski kompletnych raportów finansowych składanych przez spółki publiczne według:
   - Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
   - Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FInansowej, oraz
   - Polskich Standardów Rachunkowości.

Tłumaczenia operają się na fachowej terminologii stosowanej w opisach MSR, MSSF, interpretacjach KIMSF, jak również w amerykańskich i brytyjskich podręcznikach uniwersyteckich i publikacjach oficjalnej terminologii finansowej.

Proces obsługi wygląda nstępująco:

1. Przygotowanie szczegółowej kalkulacji należności oraz umowy
    do Państwa akceptacji (wg formularza zlecenia).


2.
Wykonanie profesjonalnego tłumaczenia całego raportu:
   - sprawozdania finansowe,
   - tekst not objaśniających,
   - komentarz Zarządu,
   - opinia biegłego rewidenta, pismo Prezesa Zarządu i inne wg potrzeb.

3. W razie potrzeby przeprowadzenie konsultacji merytorycznych w zakresie
    terminologii specyficznej dla branży Państwa firmy, po których nastąpi
    korekta i ujednolicenie tekstu tłumaczenia.

4. Dostarczenie przetłumaczonego raportu w uzgodnionym terminie
    w formatach aplikacji pakietu Microsoft Office lub Adobe Reader (*.pdf),     zgodnie z Państwa życzeniem.


Cena usługi wynosi 50 złotych za tłumaczenie strony standardowej (1125 zn.) tekstu na język angielski przy prędkości tłumaczenia do 30000 zn. na dzień.

Przy stałej współpracy bardzo korzystne rabaty
oraz jeszcze szybsze tłumaczenia !!!

W sprawie uzyskania indywidualnej wyceny tłumaczenia raportu, proszę kontaktować się telefonicznie lub na e-mail.