TRANSLATOR - Programy do tłumaczenia raportów finansowych na jęz. angielski
English version

Ceny oprogramowania do tłumaczenia sprawozdań finansowych na język angielski zostały skalkulowane z uwzględnieniem 50% rabatu od należności za wykonanie stosownych tłumaczeń tekstu.

Oferowane aplikacje zawierają wzory formularzy sprawozdań finansowych:

1. zgodne z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI (ze zmianami z dn.18.03.2008)      dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń:
-
bilans,
- rachunek zysków i strat (warianty: kalkulacyjny i porównawczy),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych (metody: bezpośrednia i pośrednia).

Funkcje aplikacji:
- zmiana języka (polski/angielski) - terminologia zgodna z MSR / MSSF,
- wyliczanie sum pośrednich,
- wybór formatu prezentacji danych liczbowych,
- wybór waluty (PLN/EUR/USD) prezentacji danych liczbowych po zadanym
  kursie przeliczeniowym,
- automatyczne wypełnianie dat/okresów sprawozdań w językach docelowych,
- możliwość prezentacji pełnych/skróconych sprawozdań finansowych.

Objętość: 16 stron
Koszt tłumaczenia: 16 x 50 PLN = 800 PLN
Rabat 50% - oszczędzasz 400 PLN !

Projekt graficzny i funkcje aplikacji: gratis !
tylko 400 PLN !

PRZY WIELOKROTNYM WYKORZYSTANIU
OSZCZĘDNOŚCI WZROSNĄ JESZCZE BARDZIEJ !

Na zakupione oprogramowanie BTBiO TRANSLATOR udziela LICENCJI WIELOSTANOWISKOWEJ wewnątrz firmy nabywcy; istnieje więc możliwość wykorzystania aplikacji przez wiele osób.

Jeżeli w przyszłych latach formularze wzorów sprawozdań zostaną zmienione, zapewnimy Państwu możliwość wykupienia aktualizacji opracowań.


W celu dokonania zakupu, proszę wypełnić formularz zamówienia
(plik w formacie MS Excel) i przesłać go faksem lub jako załącznik do wiadomości e-mail . Powyższe ceny zostały podane w ujęciu netto
i nie obejmują podatku VAT.

Realizacja zamówienia, tj. wysyłka opracowań oraz wystawienie faktury
pro-forma lub VAT zgodnej z kalkulacją należności zawartą w zamówieniu, nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od daty wpływu zamówienia. Opracowania zostaną dostarczone przez e-mail lub na dyskietkach/dyskach komputerowych w opakowaniu ochronnym, priorytetową przesyłką poleconą.